fbpx

Blog

Vybrané normy STN pre sklo

Existuje množstvo európskych a slovenských noriem a predpisov, ktoré určujú typológiu skiel, použitie, požadované vlastnosti a spôsoby testovania jednotlivých typov skiel. Súlad výrobkov zo skla s týmito normami je kľúčový pre ochranu ľudí a majetku a vychádza sa z neho pri posudzovaní prípadných reklamácií či určovaní zodpovednosti za škodu. Tu vám prinášame výber noriem, ktoré sa týkajú najmä stavebného a bezpečnostného skla.

V prípade, že máte záujem o bližšie informácie, môžete nás požiadať o konzultáciu telefonicky, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

Číslo Dátum platnosti (od) Názov
STN EN 1036-2 (70 1607) 01.08.2008
Sklo v stavebníctve. Postriebrené zrkadlá z floatového skla na vnútorné použitie. Časť 2: Posudzovanie zhody, norma na výrobok
STN EN 1051-2 (70 1603) 01.12.2008 Sklo v stavebníctve. Sklené tvárnice a sklené dlaždice. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
STN EN 1063 (70 0594)
01.11.2001 Sklo v stavebníctve. Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti strelám
STN EN 1096-4 (70 1612) 01.07.2005 Sklo v stavebníctve. Sklo s povlakom (pokovované sklo). Časť 4: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
STN EN 12150-1 (70 1618) 01.01.2016 Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis
STN EN 12150-2 (70 1618) 01.07.2005 Sklo v stavebníctve. Tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
STN EN 12337-1 (70 1619) 01.02.2002 Sklo v stavebníctve. Chemicky spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 1: Definície a opis
STN EN 12337-2 (70 1619) 01.07.2005 Sklo v stavebníctve. Chemicky spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
STN EN 12488 (70 1646) 01.12.2016 Sklo v stavebníctve. Požiadavky na zasklievanie. Pravidlá na montovanie vertikálneho zasklenia
STN EN 12600 (70 1638) 01.08.2003 Sklo v stavebníctve. Kyvadlová skúška. Skúšanie plochého skla nárazom a súhrn požiadaviek
STN EN 12758 (70 1635) 01.09.2011 Sklo v stavebníctve. Zasklenie a izolácia proti zvuku šírenému vzduchom. Opis výrobku a stanovenie vlastností
STN EN 1279-1 (70 1622) 01.04.2005 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 1: Všeobecné údaje, rozmerové tolerancie a pravidlá na opísanie systému
STN EN 1279-2 (70 1622) 01.02.2004 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 2: Dlhodobá skúšobná metóda a požiadavky na prenikanie vlhkosti
STN EN 1279-3 (70 1622) 01.01.2004 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 3: Dlhodobá skúšobná metóda a požiadavky na rýchlosť unikania plynu a na tolerancie koncentrácie plynu
STN EN 1279-4 (70 1622) 01.09.2003 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 4: Metódy skúšania fyzikálnych vlastností utesnenia hrán
STN EN 1279-5+A2 (70 1622) 01.12.2010 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody (Konsolidovaný text)
STN EN 1279-6 (70 1622) 01.09.2003 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 6: Vnútropodniková kontrola výroby a periodické skúšky
STN EN 13541 (70 1616) 01.06.2012 Sklo v stavebníctve. Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti tlaku pri výbuchu
STN EN 14179-1 (70 1623) 01.01.2017 Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 1: Definície a opis
STN EN 14179-2 (70 1623) 01.12.2005 Sklo v stavebníctve. Prehrievané tepelne tvrdené sodnovápenatokremičité bezpečnostné sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
STN EN 14449 (70 1625) 01.01.2006 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Hodnotenie zhody/ Norma na výrobky
STN EN 14449/AC (70 1625) 01.04.2006 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Hodnotenie zhody/ Norma na výrobky
STN EN 15681-2 (70 1627) 01.08.2017 Sklo v stavebníctve. Základné hlinitokremičité výrobky zo skla. Časť 2: Norma na výrobky
STN EN 15752-1 (70 1644) 01.02.2015 Sklo v stavebníctve. Samolepiaca polymérna fólia. Časť 1: Definície a požiadavky
STN EN 15755-1 (70 1645) 01.02.2015 Sklo v stavebníctve. Sklo so samolepiacou polymérnou fóliou. Časť 1: Definície a požiadavky
STN EN 1863-1 (70 1608) 01.05.2012 Sklo v stavebníctve. Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 1: Definície a opis
STN EN 1863-2 (70 1608) 01.07.2005 Sklo v stavebníctve. Tepelne spevnené sodnovápenatokremičité sklo. Časť 2: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
STN EN 356 (70 0595) 01.11.2001 Sklo v stavebníctve. Bezpečnostné zasklenie. Skúšanie a klasifikácia odolnosti proti ručnému útoku
STN EN 357 (70 1626) 01.11.2005 Sklo v stavebníctve. Požiarne odolné zasklené prvky s priehľadnými alebo priesvitnými sklenými výrobkami. Klasifikácia požiarnej odolnosti
STN EN 410 (70 1634) 01.11.2011 Sklo v stavebníctve. Stanovenie svetelných a solárnych vlastností zasklenia
STN EN 572-1+A1 (70 1610)
01.07.2016 Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 1: Definície a všeobecné fyzikálne a mechanické vlastnosti
STN EN 572-2 (70 1610) 01.01.2013 Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 2: Floatové sklo

STN EN 572-8+A1 (70 1610)
01.07.2016 Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 8: Dodávané a konečné narezané veľkosti
STN EN 572-9 (70 1610) 01.07.2005 Sklo v stavebníctve. Základné výrobky zo sodnovápenatokremičitého skla. Časť 9: Hodnotenie zhody/Norma na výrobky
STN EN ISO 12543-1 (70 1614) 01.02.2012 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť1: Definície a opis komponentov (ISO 12543-1: 2011)
STN EN ISO 12543-2 (70 1614) 01.02.2012 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 2: Vrstvené bezpečnostné sklo (ISO 12543-2:2011)

STN EN ISO 12543-3 (70 1614)
01.02.2012 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 3: Vrstvené sklo (ISO 12543-3:2011)
STN EN ISO 12543-4 (70 1614) 01.02.2012 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 4: Skúšobné metódy na určenie trvanlivosti (ISO 12543-4:2011)
STN EN ISO 12543-5 (70 1614) 01.02.2012 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 5: Rozmery a opracovanie hrán (ISO 12543-5:2011)
STN EN ISO 12543-6 (70 1614) 01.02.2012 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 6: Vzhľad (ISO 12543-6:2011)
STN EN ISO 12543-6/AC (70 1614) 01.08.2012 Sklo v stavebníctve. Vrstvené sklo a vrstvené bezpečnostné sklo. Časť 6: Vzhľad (ISO 12543-6:2011)
STN EN ISO 14438 (70 1637) 01.03.2003 Sklo v stavebníctve. Stanovenie hodnoty energetickej bilancie. Výpočtová metóda (ISO 14438:2002)
STN 74 3305/O1 1. 11. 2016 Ochranné zábradlia

Inšpirácia na Pintereste

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Kontakt:

  tel.: 0902 159 673
  e-mail: obchod@ingenio.sk

  Fakturačná adresa:
  INGENIO, s.r.o.
  Dr. Valacha 62
  Skalica

  Výrobná prevádzka:
  Mlynská ul. 449
  Báhoň

  Share this post

  Pridaj komentár