Blog

Dizajnové sklo a jeho využitie

Dizajnové sklo je unikátnym typom skla, ktorý v posledných rokoch rastie na obľúbenosti. Je tvorené viacerými vrstvami, medzi ktorými sa skrýva digitálna potlač. Vďaka tejto technológii už sklo nie je priesvitné, ale namiesto toho predstavuje určitý obraz.
Možnosti dizajnového skla sú naozaj široké a je bežne používané v domácnostiach, ako aj v komerčných priestoroch. Najväčšie využitie však nachádza ako interiérový prvok. Sklo odjakživa dodávalo jedinečný vzhľad stavbám, ktoré sa zvyčajne pýšili elegantným a moderným vzhľadom. Dizajnové sklo však vďaka farbám […]

Vybrané normy STN pre sklo

Existuje množstvo európskych a slovenských noriem a predpisov, ktoré určujú typológiu skiel, použitie, požadované vlastnosti a spôsoby testovania jednotlivých typov skiel. Súlad výrobkov zo skla s týmito normami je kľúčový pre ochranu ľudí a majetku a vychádza sa z neho pri posudzovaní prípadných reklamácií či určovaní zodpovednosti za škodu. Tu vám prinášame výber noriem, ktoré sa týkajú najmä stavebného a bezpečnostného skla.
V prípade, že máte záujem o bližšie informácie, môžete nás požiadať o konzultáciu telefonicky, alebo prostredníctvom kontaktného formuláru.

[…]

Bezpečnostné sklo: typy a rozdiely

Najnovšie trendy v stavebníctve a dizajne ukazujú, že architekti v čoraz vyššej miere používajú vo svojich návrhoch sklo. Pri realizácii sklenených prvkov je nevyhnutné chrániť bezpečnosť ľudí a obmedziť škody, ktoré by mohli vzniknúť následkom poškodenia skla. Tu zohráva zásadnú úlohu bezpečnostné sklo: ide o sklo, ktoré prešlo špeciálnymi úpravami, ktoré menia spôsob jeho rozbitia. Bezpečnostné sklo môže byť vrstvené alebo kalené.

Vrstvené (laminované) sklo
Laminované bezpečnostné sklo pozostáva z najmenej dvoch sklenených dosiek, ktoré sú spojené jednou alebo viacerými vrstvami […]

Sklo a krátka história jeho výroby

Sklo je stav hmoty. Je to tuhá látka, ktorá sa vyrába chladením roztaveného materiálu, takže vnútorné usporiadanie atómov alebo molekúl zostáva v náhodnom alebo neusporiadanom stave, podobne ako usporiadanie v kvapaline. Takáto tuhá látka je amorfná alebo sklovitá. Bežné pevné látky majú naopak pravidelné kryštalické štruktúry.

Pojem “sklo” pre väčšinu ľudí predstavuje výrobok vyrobený z oxidu kremičitého (SiO2).
Bežná forma oxidu kremičitého je piesok, ale v prírode sa vyskytuje aj v kryštalickej forme známej ako kremeň.
Z čistého oxidu kremičitého môžeme vyrobiť […]

Vaše meno (názov firmy)

Váš e-mail

Telefón

Predmet

Pripojiť súbor

Popis dopytu