fbpx

Blog

Bezpečnostné sklo: typy a rozdiely

Najnovšie trendy v stavebníctve a dizajne ukazujú, že architekti v čoraz vyššej miere používajú vo svojich návrhoch sklo. Pri realizácii sklenených prvkov je nevyhnutné chrániť bezpečnosť ľudí a obmedziť škody, ktoré by mohli vzniknúť následkom poškodenia skla. Tu zohráva zásadnú úlohu bezpečnostné sklo: ide o sklo, ktoré prešlo špeciálnymi úpravami, ktoré menia spôsob jeho rozbitia. Bezpečnostné sklo môže byť vrstvené alebo kalené.

Vrstvené (laminované) sklo

Laminované bezpečnostné sklo pozostáva z najmenej dvoch sklenených dosiek, ktoré sú spojené jednou alebo viacerými vrstvami lepiacej fólie pri procese lisovania za tepla. Na výrobu vrstveného skla sa používajú rôzne materiály, najmä PVB (polyvinyl butyral), EVA (etylén vinyl acetát) alebo TPU (termoplastický polyuretán). Každý z týchto materiálov má svoje špecifické vlastnosti a oblasti využitia. Súvislá vrstva fólie zachováva súdržnosť črepín v prípade rozbitia skla a znižuje riziko zranenia osôb a poškodenia predmetov. V závislosti od počtu, postupnosti a hrúbky dosiek (v kombinácii napr. s polykarbonátovými alebo PET doskami) je možné dosiahnuť rôzne úrovne ochrany. Sklo tak môže plniť rôzne funkcie: sklo proti vlámaniu, nepriestrelné sklo, ale aj tepelno- a zvukovo-izolačné sklo.

Kalené (tepelne tvrdené) sklo

Kalené bezpečnostné sklo prechádza tepelným spracovaním (sklo sa ohreje na vysokú teplotu a následne sa prudko ochladí), ktoré zvyšuje jeho odolnosť voči nárazu a ohybu a mení spôsob, akým sa sklo triešti. Rozbité sklo sa roztriešti na malé črepiny s tupým okrajom.

Kalené sklo hrúbky 4mm

Uverejnil používateľ Dizajnové sklo Piatok 5. decembra 2014

Takto vyzerá rozbité bezpečnostné sklo z vrstveného skla. Toto boli predtým dvere 🙂

Uverejnil používateľ Dizajnové sklo Streda 10. februára 2016

Pozn.: Sklo je možné tvrdiť aj chemicky, kedy dochádza k iónovej výmene v kryštalickej mriežke skla. Menší ión sodíka sa nahrádza väčším iónom napr. draslíka, čím sa vytvára povrchové napätie, ktoré zvyšuje tvrdosť a odolnosť skla. Takýmto spôsobom sa vyrábajú napr. sklá pre smartfóny. Chemicky kalené sklo ako také sa nepovažuje za bezpečnostné, nakoľko pri rozbití sa triešti na veľké a ostré črepy.

V závislosti od zloženia môže mať bezpečnostné sklo rôzne funkcie:

 • ochranné sklo: ochrana pred nebezpečenstvom úrazu v prípade náhodného nárazu, napr. v kovoobrábacích sústruhoch,
 • sklo proti vlámaniu: odolnosť voči opakovaným a násilným úderom spôsobeným tupými predmetmi,
 • nepriestrelné : ochrana proti útokom strelnou zbraňou,
 • proti výbuchu : odolnosť voči tlaku spôsobenému výbuchom

Výber typu bezpečnostného skla musí zohľadňovať zamýšľané použitie a špecifickú funkciu, ktorú má zasklenie vykonávať. V prípade záujmu nás môžete prostredníctvom kontaktného formuláru požiadať o bezplatnú konzultáciu.

Inšpirácia na Pintereste

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Predmet

  Vaša správa

  Kontakt:

  tel.: 0902 159 673
  e-mail: obchod@ingenio.sk

  Fakturačná adresa:
  INGENIO, s.r.o.
  Dr. Valacha 62
  Skalica

  Výrobná prevádzka:
  Mlynská ul. 449
  Báhoň

  Share this post

  Pridaj komentár