fbpx

Obstarávanie

Aktuálne výzvy spoločnosťou INGENIO, s.r.o. na predkladanie cenových ponúk:

Výzva na predkladanie cenových ponúk – LAMINAČNÁ PEC

Výzva na predkladanie cenových ponúk – 3D TLAČIAREŇ S PRÍSLUŠENSTVOM

Výzva na predkladanie cenových ponúk – DODANIE A MONTÁŽ OKIEN

Výzva na predkladanie cenových ponúk – DODANIE A MONTÁŽ SEKČNEJ BRÁNY

Výzva na predkladanie cenových ponúk – BÚRACIE PRÁCE